top of page

Nyheter fra eSkatt

Kategorier

  • eSkatt as

Ålesund kommune


Haramsøya i Ålesund

eSkatt as startet opp synfaring i Ålesund i juni etter at vi vant kontrakten for utlysningen. Per 01.01.2020 ble de fem kommunene Sandøy, Haram, Skodje, Ørskog og Ålesund slått sammen til Ålesund kommune.

I gamle Sandøy, Skodje og Ålesund kommuner ble det skrevet ut eiendomsskatt etter ulike alternativer. Det har ikke vært eiendomsskatt i de gamle kommunene Haram og Ørskog.

Ålesund kommunestyre har i sak.17/20 besluttet å iverksette delvis taksering, dvs. å taksere de eiendommene som per i dag ikke er taksert. Ålesund kommune har skrevet ut eiendomsskatt fra 2015.

eSkatt synfarer alle eiendommer som ikke har formuesgrunnlag i utvidelsen av kommunen. Totalt innebærer dette taksering av i alt ca. 3.500 eiendommer, alt fra hytter og uthus - og helt opp til til skipsverft. I tillegg kommer fire kraftnettanlegg, fem massetak, to vindkraftverk og sju oppdrettslokaliteter.

Arkiv

bottom of page