top of page

Nyheter fra eSkatt

Kategorier

Følger dere opp endringer, og oppdaterer takstene på flytene oppdrettsanlegg i sjø årlig?

Takstene på oppdrettsanlegg i sjø skal oppdateres årlig dersom det skjer endringer på lokalitetene, på lik linje som når eksempelvis en bolig blir ferdigstilt, tilbygd eller revet, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-3 femte og sjette ledd.


Store utskiftinger, flytting, og endringer på lokalitetene fanges normalt ikke opp, med mindre kommunene gjennomfører årlige omtakseringer. Vår erfaring er at taksten på oppdrettsanleggene i stor grad kun oppdateres ved nye alminnelige takseringer ca. hvert tiende år.


Vi har en egen webløsning for taksering av oppdrettsanlegg i sjø, der man kan tegne abonnement på taksering. Vi etterspør informasjon fra eierne, går gjennom innrapportert informasjon, kvalitetskontrollerer dette, og dersom det er endringer vil vi sørge for å frembringe ny takst, med tilhørende rapport som sendes kommunen. På denne måten, vil kommunen alltid ha oppdaterte takster, og dere likebehandler dermed oppdrettsanlegg med andre eiendommer i kommunen.


Her er hva våre kunder sier om løsningen:

"Vi er veldig fornøyde, for endelig kan vi på en enkel måte følge opp endringer på flytende anlegg i sjø på like god måte som eiendommer på land. Oppfølgning av takster på anlegg i sjø blir nå mye mer ryddig og profesjonell for både kommunen og skatteyter.»

-Frøya kommune


Oppdrettsanlegg

Ta kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud på tjenesten!


«… jamstelt med næringseigedom … når anlegget har vore stasjonert i kommunen i over 6 månader i året før skatteåret. …»

Comentarios


Arkiv

bottom of page