top of page

Nyheter fra eSkatt

Kategorier

Miljøfyrtårn


Da har vi etter mye arbeid og stor innsats av våre medarbeidere blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har i alle våre prosjekter tilstrebet å sette minst mulig "fotavtrykk" i miljøet. Blant annet på reising, hvor vi ansetter godt opplærte synfarere lokalt i gjeldende kommune, noe som gjør at vi sparer miljøet for mange 100 mil med årlig transport.

Vi jobber også for å legge igjen kompetanse lokalt, midlertidig, og ofte permanent reduksjon i arbeidsledigheten i kommunene, kjøpekraft og skatteinngang kommer våre gode kunder tilgode - og de som jobber for oss har en utvidet CV og større muligheter til å få fast jobb.

Comments


Arkiv

bottom of page