top of page

Nyheter fra eSkatt

Kategorier

Resertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift

Spente var vi alle på kontoret da vi i dag skulle eksamineres i miljø.

Stor var gleden og lettelsen da sertifisøren proklamerte at vi stod med glans, uten å måtte følge opp med tillegg eller rettelser. Vi er ett av veldig få firma som kommer så godt ut av det. All ære til Ida for strålende grunnlag! Perfeksjonisme og grundig arbeid svarte seg godt i dette.

Nå følger tre nye år, hvor vi skal jobbe og tenke på hvikelt mimjøavtrykk vi gjør - og hver dag jobbe for å bli enda bedre.

Takk til dere alle ansatte for innsatsen som gjøres i hverdagen for å oppnå dette.

コメント


Arkiv

bottom of page