top of page
Kommunikasjon

Alle hjemmelshavere skal i henhold til loven varsles om synfaring, og gis tilbud om deltakelse på denne. Alle hjemmelshavere eller eierrepresentanter av eiendommer som vi skal taksere blir tilskrevet gjennom brev som sendes ut via KomTek og SvarUT. 

Brevet gir informasjon om vedtak i kommunen, informasjon om prosessen og gangen i prosjektet. Videre følger en beskrivelse av metoden og hva synfaringa går ut på, en tidsplan, samt informasjon om hvor hjemmelshaverne kan henvende seg for å få nærmere informasjon.  

Informasjonsbrevet som blir sendt ut til alle hjemmelshavere i forkant av takseringa åpner for påmelding til deltakelse under synfaring. Vi informerer godt og grundig hva synfaringa innebærer, noe som vil redusere antall påmeldinger, og være tidsbesparende for synfarer. Vi har en sentralbordløsning med samtalesløyfe hvor en kan ringe inn. Ved å velge innvalg [7] vil en bli satt til den i firmaet som er ledig i samtalekøen. 

Vi vil i brevet oppfordre til at all kommunikasjon skjer på epost, dette for muligheten til å arkivere dialogen. 

Dette vil sikre god kvalitet på synfaringa og redusere fremtidig arbeid i klageprosesser. 

Hjemmelshavere med hemmelig eller ukjent adresse må håndteres særskilt. 

Vi vil påpeke at dersom det er spesielle forhold på eiendommen som ønskes belyst, må informasjon om dette sendes på dedikert epost-adresse. 

All kommunikasjon med hjemmelshavere vil bli loggført i et dedikert system, og vi legger informasjon som gjelder synfaringa på eiendommen ut på avtalen i KomTek, og/eller egen liste som er tilgjengelig på alle nettbrett, slik at synfarer har tilgang til denne i felt. 

bottom of page