top of page

            eSkatt as

Team

eSkatt as besitter lang og solid erfaring fra prosjekter med første gangs innføring og omtakseringer for eiendomsskatt. Spennet i kommunene som har mottatt bistand er fra små kommuner med et par tusen innbyggere helt opp til Oslo kommune.

eSkatt as er stiftet i 2017 av Otto Sæterbø, jordskiftekandidat med erfaring siden 2006 med taksering av eiendommer og anlegg for eiendomsskatt.

eSkatt as
eSkatt as er rådgiver og kompetansebase for kommuner som har eller innfører eiendomsskatt. Firmaet kan bistå kommunene i alle ledd innen gjennomføring av takseringsprosjekter og forvaltning av eiendomsskatten i henhold til Eigedomsskattelova.

eSkatt as har en visjon om å bli et ledende firma med den sterkeste fagkompetansen innen taksering av eiendommer for eiendomsskatt. Dette gjelder taksering av alle typer eiendommer og anleggsmidler som kommer inn under innholdet i Eigedomsskattelova.

For å duplisere og komplettere kompetanse samarbeider vi med firmaet Industritaksering AS i Drammen. www.industritaksering.no

Samarbeidspartnere
Industritaksering.gif
last ned_edited.jpg
kartverket.png

Vi samarbeider med Industritaksering AS i mange ulike prosjekter, mest innen eiendomsskatt, men også innen skade og annen verditaksering.

Vi samarbeider med Now IT med utvikling av ny takserings-programvare for eiendomsskatt på næringseiendom. 

Vi har forhandleravtale for kartdata med Kartverket.

bottom of page