Skatt as

Rådgiving, taksering, prosjektledelse, kursing
for eiendomsskatteprosjekter
Mer informasjon kommer fra 1. oktober