top of page
Nemndskurs

eSkatt as har egne kurs for nemnder og administrasjon som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på. I kurset som varer ca. seks-sju timer går vi gjennom:  

 • Om takseringsprosjektet – Taksering i kommunen  

 • Roller vi møter i takseringa  

 • Kommunestyret  

 • Formannskapet  

 • Takstnemnd / Sakkyndig nemnd - eierskap 

 • Klage-/ankenemnd / Sakkyndig klagenemnd  

 • Synfarerne  

 • Eiendomsskattekontoret  

 • Hjemmelshaverne  

 • Staten og Skatteetaten  

 • Media  

 • Hjemmelshaverne og krav til likebehandling  

 • Eiendomsskatteloven og taksering  

 • Andre lover vi må forholde oss til  

 • Metoden kommunen har valgt å benytte 

 • Kommunens vedtekter og gjeldende rammer og retningslinjer – eventuelt første utkast til nye rammer og retningslinjer 

 • Verdinivået og gjennomgang av beregninger og vurderinger av sjablongverdier 

 • Opplegg for kommunikasjon 

 • Plan for framdrift og gjennomføring 

 

Kurset legger også grunnlaget for samarbeidet med nemnda ved fastsettelse av første versjon av retningslinjene. Kunnskapen som opparbeides gjennom kurset er essensiell ved fastsettelsen av disse, og for at nemnda skal ha tilstrekkelig eierforhold til sitt arbeid. 

bottom of page