Bloggen vår

Taksering i Vik i Sogn i gang

Vi har gjennomført et vellykket møte med nemnder og administrasjon/eiendomsskattekontoret i Vik. Føler oss veldig godt tatt imot her. Første utkast til retningslinjer er utarbeidet, og vi er klare til opplæring av besiktigere fra i morgen.

© 2017-20 - eSkatt as

Proudly created with wix.com