Bloggen vår

Taksering i Surnadal igang også 

Denne uka har vi gått gjennom taksering med våre lokalt valgte taksstorer. Fullt kurs i teori med påfølgende feltarbeid. Nytt verktøy fir både taksstorer og oss i og med at Surnadal benytter ISY ProAktiv. Noe tilpassing av fektrutiner må det bli, men våre valgte i Surnadal mestrer dette godt. Litt spesielt for Otto å jobbe i fødekommunen. Kjekt for oss alle å få et prosjekt mindre enn to timer fra kontorlokaliteten vår. Vi skal i første rekke taksere fritidseiendomer, boliger uten formuesgrunnlag samt næringseiendommer og føre Matrikkelen på vegne av kommunen. Prosjektet blir nok utvidet til også å omfavne boligdel på landbrukseiendommer. Vi startet pp Skeisnebba:

Taksering i kystperlen Kragerø

Så er endelig feltarbeidet i Kragerø påbegynt. Byen stiller med godt vær, så greit med vanlige klær, selv om frontruta måtte skrapes i morres. Her skal vi taksere ca 2500 bolig- og fritidseiendommer og fire kraftnett. I tillegg har vi prosjektledelse på vegne av oss ig våre to samarbeidende firmaer.

På kurs i Bergen

eSkatt as dobler kompetansen innen Matrikkelføring; Ida og Frode er i Bergen denne uka på lovkurs. Vi gleder oss til å få to nye Matrikkelførere!

© 2017-20 - eSkatt as

Proudly created with wix.com