Bloggen vår

Ålesund kommune

eSkatt as startet opp synfaring i Ålesund i juni etter at vi vant kontrakten for utlysningen. Per 01.01.2020 ble de fem kommunene Sandøy, Haram, Skodje, Ørskog og Ålesund slått sammen til Ålesund kommune. I gamle Sandøy, Skodje og Ålesund kommuner ble det skrevet ut eiendomsskatt etter ulike alternativer. Det har ikke vært eiendomsskatt i de gamle kommunene Haram og Ørskog. Ålesund kommunestyre har i sak.17/20 besluttet å iverksette delvis taksering, dvs. å taksere de eiendommene som per i dag ikke er taksert. Ålesund kommune har skrevet ut eiendomsskatt fra 2015. eSkatt synfarer alle eiendommer som ikke har formuesgrunnlag i utvidelsen av kommunen. Totalt innebærer dette taksering av i alt

© 2017-20 - eSkatt as

Proudly created with wix.com