Bloggen vår

Taksering av kraftnett

Vi takker Ringerike kommune for at vi får lov til å jobbe sammen med de gjennom taksering av kraftnettene som går gjennom kommunen.

Miljøfyrtårn

Da har vi etter mye arbeid og stor innsats av våre medarbeidere blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har i alle våre prosjekter tilstrebet å sette minst mulig "fotavtrykk" i miljøet. Blant annet på reising, hvor vi ansetter godt opplærte synfarere lokalt i gjeldende kommune, noe som gjør at vi sparer miljøet for mange 100 mil med årlig transport. Vi jobber også for å legge igjen kompetanse lokalt, midlertidig, og ofte permanent reduksjon i arbeidsledigheten i kommunene, kjøpekraft og skatteinngang kommer våre gode kunder tilgode - og de som jobber for oss har en utvidet CV og større muligheter til å få fast jobb.

Nytilsetting Lene

Lene Elisabeth Henden startet hos oss som rådgiver og taksator 4. august. Lene kommer fra Geomatikk IKT AS hvor ho har jobbet med skanning av kommunale tekniske arkiver. Lene er under opplæring til matrikkelfører.

Nytilsetting Frode

Frode Teigen startet hos oss fra 1. juni. Vi er glade og stolte over å ha fått Frode med oss på laget. Frode har bistått oss i flere prosjekter de siste året, så han har allerede en bra erfaring og er ferdig utlært matrikkelfører. Han har økonomisk bakgrunn fra Høgskolen i Bø, nå Universitetet i Sør-Norge.

Takk for innsatsen Elen!

Elen Østerås har forlot oss til fordel for Sparebank 1 fra 1. mai. Sparebank 1 har gjort et godt valg, og vi er stolte over å ha bidratt til at de kan ble enda flinkere! Vi ønsker alle ei lysende god fremtid.

© 2017-20 - eSkatt as

Proudly created with wix.com