• eSkatt as

Nytilsetting Lene


Lene Elisabeth Henden startet hos oss som rådgiver og taksator 4. august. Lene kommer fra Geomatikk IKT AS hvor ho har jobbet med skanning av kommunale tekniske arkiver. Lene er under opplæring til matrikkelfører.

16 visninger

© 2017-20 - eSkatt as

Proudly created with wix.com