top of page

Vi tilbyr

eSkatt as bidrar med

2017-18 (for skatteutskriving 2018):

eSkatt har hatt avtaler med kommunene:

 • Sunndal: Omtaksering kraft- og signalnett, Hydro Aluminium og massetak for endringer siden 2011

 • Hyllestad: Omtaksering kraft- og signalnett og faglig bistand forøvrig

 • Tinn: Omtaksering kraft- og signalnett, som delprosjekt sammen hvor Inge W. Danielsen takserte verk og bruk forøvrig

 • Skaun: Omtaksering kraft- og signalnett

 • Øksnes: Taksering av alle kraft- og signalnett i kommunen, førstegangsinnføring i 2018

For Industritaksering AS:

 • Rendalen: Omtaksering kraft- og signalnett, verk og bruk samt massetak

 • Sortland: Taksering av oppdrettsanlegg

 • Båtsfjord: Taksering av oppdrettsanlegg, kraft- og signalnett

 • Stryn og Øystre Slidre: taksering av næring, verk og bruk, massetak samt kraft- og signalnett

 • Taksering av skade på kaftstasjon

 • Taksering av maskiner for tingsinnskudd (2017)

Siste prosjekter

Otto Sæterbøs siste års prosjektdeltakelser i ansettelsesforhold i Geomatikk IKT AS:

2017 (for skatteutskriving 2018):

Stryn kommune: Omtaksering av vel 5.000 eiendommer B/F-N-VB

Øystre Slidre kommune: Vel 5.000 eiendommer B/F-N-VB, kursing av besiktigere, nemnder og administrasjon

2016  (for skatteutskriving 2017):

Oslo kommune: El og teleanleggene

Flora kommune: Omtaksering av større næringseiendommer, VB samt El og teleanleggene

Elverum kommune: Omtaksering av vel 10.000 eiendommer B/F-N-VB, kursing av besiktigere, nemnder og administrasjon

2015 (for skatteutskriving 2016):

Fosnes kommune: Vel 1.500 eiendommer B/F-N-VB, kursing av besiktigere, nemnder og administrasjon

Bjugn kommune: Vel 2.000 eiendommer B/F-N-VB - med bruk av formuesgrunnlag for boliger, kursing nemnder og administrasjon

2014 og eldre: Nytaksering ved innføring av eiendomsskatt basert metoden som er utviklet i Trondheim kommune med lokale tilpassinger av denne samt bruk av formuesgrunnlag i flere kommuner.

Otto Sæterbø er sertifisert matrikkelfører med lang erfaerig som matrikkelfører for flere kommuner. Han startet allerede opp med oppgraderinger i GAB før Matrikkelen ble innført fra 2008 og utover.

Din kommune kan derfor få bistand med ajourhold av Matrikkelen i tillegg til ulike analyser om tilstand.

 • Analyser av kvalitet i Matrikkelen

 • Råd om hva som bør kan og gjøres for oppgraderinger

 • Registreringsarbeid i kommunens lokaler

 • Registreringsarbeid i firmaets egne lokaler ved utføring av takseringsprosjketer

Matrikkelføring
Rådgiving

Otto Sæterbø har lang erfaring i rådgiving til kommuner og private firmaer.

 • Rundt Matrikkelen

 • Kart og geodata

 • Takseringsarbeid og prinsipper

Prosjektledelse

Otto Sæterbø har prosjektlederutdanning, og vil kunne bistå din kommune med prosjketledelse og styring av takseringen.

 • Egen prosjektledelse

 • Styring av egne og eller kommunens ressurser

 • Kommunens prosjektledelse

Opplæring

Otto Sæterbø er utdannet coach og har i tillegg lang erfaring i kursing og opplæring.

 • Kurs for administrasjon og politikere om praktiske følger rundt innføring av eiendomsskatt

 • Kurs for nemndsmedlemmer om oppgaver, ansvar, lovverk og prinsipper ved taksering

 • Foredrag for allmøter i kommunen om taksering og konsekvenser

bottom of page