top of page

Informasjonsmøte om eiendomsskatt


Om tjenesten

Vi kan holde informasjonsmøte om eiendomsskatt for innbyggere, næringsforeninger eller lignende. Innholdet tilpasses hver enkelt kommunes behov og ønsker. Tjenesten faktureres etter fastpris per møte + eventuelle reise, diett og overnattingskostnader. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Per møte
  • Hos kunden

bottom of page