top of page

Matrikkelføring


Om tjenesten

Vi har fire medarbeidere som er sertifiserte matrikkelførere. Vi følger kartverkets føringsinstruks, og eventuelle lokale tilpasninger i kommunen. Kommunen kan selv avgjøre hvilke endringer de ønsker at vi skal føre i matrikkelen. ​Noen av opplysningene vi kan føre i matrikkelen: - Arealendringer per etasje og totalt - Endringer i bruksenheter - Etterergistrering av gamle bygninger - Registrering av nye bygninger - Bygningsstatusendringer Obs: Tjenesten krever midlertidig tilgang til føring i matrikkelen hos den enkelte kommune, dette fås via forespørsel til matrikkelhjelp hos Kartverket. Tjenesten faktureres etter timepris. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris
  • På nett

bottom of page