top of page

Ålesund kommune


Haramsøya i Ålesund

eSkatt as startet opp synfaring i Ålesund i juni etter at vi vant kontrakten for utlysningen. Per 01.01.2020 ble de fem kommunene Sandøy, Haram, Skodje, Ørskog og Ålesund slått sammen til Ålesund kommune.

I gamle Sandøy, Skodje og Ålesund kommuner ble det skrevet ut eiendomsskatt etter ulike alternativer. Det har ikke vært eiendomsskatt i de gamle kommunene Haram og Ørskog.

Ålesund kommunestyre har i sak.17/20 besluttet å iverksette delvis taksering, dvs. å taksere de eiendommene som per i dag ikke er taksert. Ålesund kommune har skrevet ut eiendomsskatt fra 2015.

eSkatt synfarer alle eiendommer som ikke har formuesgrunnlag i utvidelsen av kommunen. Totalt innebærer dette taksering av i alt ca. 3.500 eiendommer, alt fra hytter og uthus - og helt opp til til skipsverft. I tillegg kommer fire kraftnettanlegg, fem massetak, to vindkraftverk og sju oppdrettslokaliteter.

Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page