Taksering av kraftnett


Vi takker Ringerike kommune for at vi får lov til å jobbe sammen med de gjennom taksering av kraftnettene som går gjennom kommunen.

Featured Posts
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Recent Posts