Taksering i Vik i Sogn i gang

Vi har gjennomført et vellykket møte med nemnder og administrasjon/eiendomsskattekontoret i Vik. Føler oss veldig godt tatt imot her.

Første utkast til retningslinjer er utarbeidet, og vi er klare til opplæring av besiktigere fra i morgen.

Hopperstad Stavkyrkje

Featured Posts
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Recent Posts