top of page

Vi utvikler oss


Harald Setsaas (v) og Frode Teigen (h) deltok i taksering av næringseiendom i Oslo.

To av våre rådgivere og taksatorer har i desember gjennomført en todagers videreutdanning i taksering av næringseiendommer.

Det er godt å erfare at verdsettingsmetodikken som ble forelst i støtter opp om vår foretrukne metode for takseringer av næringseiendom - i forbindelse med takseringer for eiendomsskatt i kommunene.

Metoden er helt tilsvarende det investorer, utviklere av næringseiendom og meglere for disse benytter for verdifastsettelse. Denne metodikken treffer derfor betydelig bedre rammen i eiendomsskattelova § 8 A-2. Verdet (1) enn hva takseringer etter sjablonger eller andre metoder gjør.

Vi benytter også programvare utviklet gjennom eTax Software til beregninger av eiendomsstakster. Dette er betydelig mer effektivt og mye mer presist enn noen annen form for taksering i forhold til verdsettelse etter eiendomsskattelova sine rammer.

Lenke til lova: https://lovdata.no/lov/1975-06-06-29/§8a-2

Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page