eSkatt hjelper deg med

Taksering

eSkatt as takserer alle typer eiendommer, fra de aller minste til de aller største. Vi har intern kompetanse for hele fagfeltet.

Fra bolig/fritid til de største næringseiendommer, kraftnett, vindkraft og oppdrettsanlegg.

Fjernhjelp

eSkatt as kan bistå gjennom fjernhjelp ved bruk av TeamViewer, hvor vi kan utføre oppgaver eller veilede gjennom utføring av oppgaver.

Rådgiving

eSkatt as bistår med rådgiving i alle faser av et takseringsprosjekt, fra planlegging, gjennomføring til klagebehandling og sluttføriing.

Last opp filer

eSkatt as har konto hos det norske selskapet FileMail hvor vi sikkert kan overføre store og enda større filer.

Opplæring

eSkatt as tar gjerne opplæring til alle kommunens ansatte som er impliserte i eiendomssksatten, administrasjon, synfarere, kommunestyre og formannskap.

Matrikkelføring

eSkatt as har tre, snart fem matrikkelførere som kan bistå kommuner i føring av Matrikkelen. I tillegg kan vi utføre grundige analyser for å avdekke inkonsistens i kommunens register.

© 2017-20 - eSkatt as

Proudly created with wix.com