top of page
Synfarerkurs

eSkatt as har eget velutprøvd kurs for synfarere som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på. I kurset som går over tre dager, med rundt seks-sju timer hver dag, går vi gjennom:  

Dag 1 

 • Om takseringsprosjektet – Taksering i kommunen 

 • Metoden kommunen har valgt å benytte 

 • Retningslinjer 

 • Eiendomsskatteloven og taksering  

 • Andre lover vi må forholde oss til  

 • Kommunens vedtekter og gjeldende rammer og retningslinjer 

 • Gjennomgang av måleregler og vurderinger 

 • Opplæring i teknisk utstyr 

 • Synfaring – faktainformasjon og vurderinger i felt (alle samlet ute) 

 • Oppsummering og spørsmål 

Dag 2 

 • Repetisjon, oppsummering og spørsmål 

 • Roller vi møter i takseringa  

 • Kommunestyret  

 • Formannskapet  

 • Takstnemnd/Sakkyndig nemnd  

 • Klage-/ankenemnd/Sakkyndig klagenemnd  

 • Synfarerne 

 • Eiendomsskattekontoret  

 • Hjemmelshaverne  

 • Staten og Skatteetaten  

 • Media  

 • Hjemmelshaverne og krav til likebehandling  

 • Forberedelser til synfaring 

 • Synfaring (alle samlet ute) 

 • Oppsummering og spørsmål 

Dag 3 

 • Repetisjon og spørsmål 

 • Kalibrering før feltarbeidet begynner 

 • Synfaring (to og to) 

 • Kalibrering og diskusjon rundt arbeidet 

 • Klargjøring til selvstendig arbeid 

 • Oppsummering og spørsmål 

 

Dag 4

 • Jevnlige møter rundt takseringa, som kalibreringer, gjerne gjennom videomøter og oppfølging over telefon. Vi har eget innvalgsnummer til den som har «synfarervakt» i firmaet. Nummeret er alltid betjent. 

IMG_20210706_143651157_HDR.jpg
bottom of page