top of page
Taksering

eSkatt har mer enn 20 års erfaring i takseering av eiendom for eiendomsskatt. I tillegg har vi aktivt samarbeid med Industritaksering AS i Drammen. De er i besittelse av nesten 40 års erfaring. 

eSkatt takserer alle typer eiendom. 

Vi har ressurser som til sammen håndterer komplette takseringsprosjekter: 

 • Prosjektledelse 

 • Analyser, utarbeidelse av sjablonger og retningslinjer 

 • Opplæring / kursing av nemnder, kommunens administrasjon og politikere samt synfarere 

 • Organisering og kommunikasjon med hjemmelshavere og media (før, under og etter takseringa) 

 • Styring av egne ressurser og / eller på vegne av kommunen 

 • Taksering av alle typer eiendommer, fra hytter til store industri-, oppdretts- og nettanlegg 

 • Registrering i KomTek, ISY ProAktiv og Cubit 

 • Føring i Matrikkelen (eSkatt as har fem sertifiserte Matrikkelførere) 

 • Kvalitetskontroll og kvalitetssikring gjennom sikrede rutiner, temakart og analyser 

 • Organisering og styring av nemndsmøter 

 • Offentlig ettersyn 

 • Klagebehandling 

bottom of page