top of page

Veiledning i fagsystem for eiendomsskatt


Om tjenesten

Vi har lang erfaring med bruk av forvaltningssystem for eiendomsskatt. Vi bistår med veiledning og opplæring i systemene, og tilpasser dette etter deres behov og ønsker. Tjenesten faktureres etter timepris. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris
  • Nett (Teams)

bottom of page