top of page

Analyser


Om tjenesten

Vi ufører ulike analyser i forbindelse med taksering for eiendomsskatt, matrikkelprosjekter, byggesaksbehandling eller politisk behandling. Analysene kan også brukes til forberedelser og planlegging av takseringsprosjekter. Våre analyser er ofte basert på kartdata, matrikkeldata og/eller omsetningsdata. ​ Eksempler på analyser vi kan utføre: - Analyser av omsetningsverdier for utarbeidelser av sjablonger - Ulike matrikkelanalyser som avdekker feil og mangler i bygningsdelen i matrikkelen - Analyser som viser statistikk over ulike bygningstyper, bruksenheter, areal eller lignende - Kartanalyse som avdekker bygninger som ikke er registrert i matrikkelen fra før - Analyse som viser verdinivået i en kommune, region eller på et bestemt geografisk område - Analyse som viser verdiforskjeller i geografiske områder - Analyser av vedtatte sjablonger og takster sammenlignet med verdinivå for aktuelt takseringsår Analysene kan leveres som excelliste, PDF-rapport, kart, eller som arbeidsliste i kommunens fagsystem for eiendomsskatt. Tjenesten faktureres etter timepris. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris
  • På nett

bottom of page