top of page

Dronetjenester


Om tjenesten

Dronefotografering av eiendommer og bygninger. Dronefotografering gir en god oversikt over eiendommen og dens bygningsmasse. I tillegg kan det gi informasjon om eiendommen og bygningene som man ikke ser fra bakkeplan. Vi har fire sertifiserte dronepiloter (A1, A2, A3), og drone med C2-merking som tillater flyging nær bygninger. Avtaler om å fly drone gjøres i forkant med hjemmelshaver, og vi kontakter AVINOR/nærmeste tårn, dersom vi skal fly i områder der dette er nødvendig. Eksempler på hva dronefotografering av eiendom og bygninger kan brukes til: - Som dokumentasjon ved taksering - Ved salg av eiendom - Fremdrift på byggeprosjekter - Planlegging av byggeprosjekter - Kartlegging av skader på bygningsmasse - Inspeksjoner av bygninger og installasjoner, for eksempel tak og pipe ​En av våre droner kan fotografere rett oppover, og dette kan benyttes til inspeksjoner og kontroller fra undersiden. Dronen har et med påmontert proffkamera som gir veldig god bildekvalitet. Tjenesten faktureres ettertimepris + eventuelle reise, diett og overnattingskostnader. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris + reise
  • Hos kunden

bottom of page