top of page

Kurs i eiendomsskatt


Om tjenesten

Vi har lang erfaring med å holde kurs i eiendomsskatt. I våre kurs går vi gjennom lovverk, roller, taksering, kommunikasjon, fritaksbehandling, vedtekter og planlegging. Vi tilpasser innholdet i kurset etter deres behov og ønsker. Tjenesten faktureres etter fastpris per kurs + eventuelle reise, diett og overnattingskostnader. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Per kurs + reise
  • Nett (Teams)

bottom of page