top of page

Informasjonsarbeid


Om tjenesten

Vi har erfart at åpen og god informasjon, og gode forberedelser er et godt grunnlag å bygge tilliten til et takseringsprosjekt på. Vi har derfor oppfordret kommuner til stor grad av åpenhet, og å spille godt på lag med alle som vil ha roller knyttet til takseringsprosjektet. Det være seg eiere/hjemmelshavere, media, politikere, innbyggere generelt og næringsforeninger. Vi kan bistå med: -Utarbeidelse av varsel om synfaring -Informasjon på kommunens hjemmesider -Informasjon til lokalaviser, sosiale medier og lignende Vi har egen ansatt med bakgrunn i fotografi, mediedesign og kommunikasjon, som vil hjelpe din kommune med informasjon og utforming tilpasset behov og ønsker. Tjenesten faktureres etter timepris. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris
  • På nett

bottom of page