top of page

Karttjenester


Om tjenesten

Vi har ansatte med lang erfaring og kompetanse innen kartfag og GIS. Daglig leder Otto Sæterbø er utdannet ved institutt for landmåling ved Norges landbrukshøgskole, og han har i fire år hatt fagansvar for grunnfagsutdanning i kartproduksjon og fotogrammetri ved institutt for landmåling ved Norges landbrukshøgskole. ​Kart og GIS er en av de viktigste arbeidsverktøyene i eiendomsskatteprosjekter. Eksempel på karttjenester vi tilbyr: - Ruteplanlegging for synfaring av eiendommer - Utarbeidelse av sonekart for sakkyndig nemnd - Temakart med omsetninger, matrikkeldata eller kartdata - Kart for synfarere som inneholder informasjon om eiendommen og bygningene på eiendommen, satt opp etter kommunens behov og ønsker - Kart med offline-funksjon og skylagring - Kart med ulike kartlag som for eksempel takflater og bygningstyper Tjenesten faktureres etter timepris. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris
  • På nett

bottom of page