top of page

Klagebehandling


Om tjenesten

Vi har lang erfaring med saks- og klagebehandling av eiendomsskattesaker fra en rekke kommuner, og bistår kommuner med all aktuell saksbehandling for klager på eiendomsskatt: - Kommunikasjon med klager - Ny synfaring - Registrering av endringer i Matrikkelen og i kommunens fagsystem for eiendomsskatt - Utarbeidelse av saksframlegg og forberedelser for behandling i nemnder - Behandling av klager i nemndsmøter - Registrering av endelig vedtak - Informasjon om vedtak til klager ​Vi har erfaring med klagebehandling fra store næringseiendommer som Klemetsrud forbrenningsanlegg i Oslo, Hydro Aluminium på Sunndalsøra, Aker Kværner og Tine i Verdal. ​Vi har i mange klagesaker samarbeidet med både LVK og KSE. Vi har også bistått som sakkyndig i rettsaker som kommuner har vært gjennom. Tjenesten faktureres etter timepris. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris
  • På nett

bottom of page