top of page

Kurs i klagebehandling


Om tjenesten

I våre kurs i klagebehandling for eiendomsskatt går vi gjennom oppgavene som må gjøres i forbindelse med klagebehandlingen, roller, retningslinjer og lovverk. Her er noen av temaene i kurset: - Saksbehandling og saksforberedelser - Behandling av klager i nemndsmøter - Informasjon til, og kommunikasjon med klager - Relevant lovverk, rettspraksis og dommer - Retningslinjer - Klagesynfaring Tjenesten faktureres etter fastpris per kurs + eventuelle reise, diett og overnattingskostnader. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Per kurs + reise
  • Nett (Teams)

bottom of page