top of page

Kurs i synfaring


Om tjenesten

Vi har lang erfaring med å holde kurs for synfarere. I våre kurs går vi gjennom lovverk, roller, synfaring og synfarers oppgaver, bruk av teknisk utstyr og hvordan synfarer skal opptre ovenfor eiere. Vi kan holde kun teorikurs, eller kombinere det med praktisk opplæring. Vi tilpasser innholdet i kurset etter deres behov og ønsker. Kurset kan holdes over nett, eller hos kunden. Tjenesten faktureres etter fastpris per kurs + eventuelle reise, diett og overnattingskostnader. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Per kurs + reise
  • Nett (Teams)

bottom of page