top of page

Oppdrettsportal


Om tjenesten

Nettløsning for innsamling av data for oppdrettsanlegg i sjø. Eierne kan selv logge seg inn og oppgi den informasjonen som er nødvendig for taksering av anleggene. Dette er en abbonementsløsning, og det er flere kommuner som bruker løsningen. Kommunen mottar detaljerte rapporter med takster for anleggene. Ved å benytte denne tjenesten sikrer man at takstene på oppdrettsanleggene oppdateres årlig, og at man får med det som skjer av endringer på anleggene. Slik likebehandler man oppdrettsanleggene med andre eiendomemr som omtakseres i forbindelse med årlig forvaltning av eiendomsskatten. Tjenesten faktureres som abonnement med årlige oppdateringer. Send e-post til akva@eskatt.no for tilbud på løsningen tilpasset din kommune.

  • Abonement
  • På nett

bottom of page