top of page

Synfaring


Om tjenesten

Synfaringen består av innsamling og kontroll av faktaopplysninger og funksjon, samt dokumentasjon. Vi kontrollerer og dokumenterer faktaopplysninger som bygningsstatus, bruksareal, etasjer og bygningspunkter. Vi ser også på bygningenes funksjon. ​Vi dokumenterer alltid med bilder, og vi anser dette som en viktig del av synfaringen. Et godt bildegrunnlag er med på å sikre likebehandling, og gjør arbeidet til sakkyndig nemnd enklere. Bildematerialet vil også være til god hjelp når man skal forvalte eiendomsskatten i årene etter et takseringsprosjekt. Det er enklere å vurdere klager når det foreligger god dokumentasjon. Kravet til dokumentasjon følger også av eiendomsskatteloven § 29, hvor det er et krav om «stutt grunngjeving» for vedtak i forbindelse med eiendomsskattesaker. Våre synfarere har hele tiden fokus på likebehandling, og de har god kjennskap til aktuelt lovverk. Vi setter oss alltid inn i nemndas retningslinjer før synfaringen. Tjenesten faktureres etter enhetspris per eiendom + eventuelle reise, diett og overnattingskostnader. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Enhetspris + reise
  • Hos kunden

bottom of page