top of page

Taksering av kraftnett


Om tjenesten

Kraftnett takseres i henhold til gjeldende lovverk, domsavgjørelser og KSE sin veileder for taksering av transmisjonsnett. Samme beregningsmetodikk som for transmisjonsnettet benyttes også for taksering av øvrig nett. Tjenesten faktureres etter pris per netteier. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Per netteier
  • På nett

bottom of page