top of page

Taksering av massetak


Om tjenesten

Taksering av massetak foretas i henhold til næringseiendom på de bygningsmessige installasjoner som kan være i massetaket. For masser benyttes kapitalisert verdi av gjenværende masser, basert på gjennomsnittlig årlig uttak og kontraktsfestet tonnøre. Kapitaliseringsfaktor benyttes i henhold til instrukser fra Finansdepartementet i brev fra 10. mai 1983. Tjenesten faktureres etter enhetspris. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Enhetspris
  • På nett

bottom of page