top of page

Taksering av næringseiendom


Om tjenesten

Vi benytter ulike takseringsmetoder, blant annet sjablong, leieverdi, teknisk verdi og avkastningsverdi. Alle metoder er hjelpemidler for å komme frem til best mulig verdsettelse av en eiendom i henhold til intensjonene i eiendomsskatteloven. ​Ulike eiendommer, eller like eiendommer som ligger i ulike områder, kan bli taksert ved bruk av ulike metoder så lenge de valgte metodene er de som gir best representasjon av markedsverdien. Vi setter oss alltid inn i nemndas retningslinjer for taksereing. Tjenesten faktureres etter timepris + eventuelle reise, diett og overnattingskostnader. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris + reise
  • Hos kunden

bottom of page