top of page

Taksering av oppdrettsanlegg


Om tjenesten

For taksering av flytende oppdrettsanlegg i sjø bruker vi en litt utvidet modell av den som KS Eiendomsskatteforum har i sin veileder. Dette på grunn av at veilederen er noe utdatert på hva som finnes av tekniske installasjoner å taksere. Vi har egen nettløsning for innsamling av data for oppdrettsanleggene. I motsetning til flytende oppdrettsanlegg i sjø vil landbaserte anlegg takseres på lik linje som annen næringseiendom. Her er det kun bygningsmassen som skal takseres og ikke de tekniske installasjonene. Tjenesten faktureres per lokalitet og eier. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Per lokalitet + eier
  • På nett

bottom of page