top of page

Taksering av vindkraftanlegg


Om tjenesten

Taksdering av vindkraftanlegg baserer seg på metoden teknisk verdi, der vi ser på hva det vil koste å gjenanskaffelse et tilsvarende anlegg i takseringsåret. Vi tar utgangspunkt i kostnadene for å sette opp et nytt anlegg hvor vi tar fratrekk for slit, elde og utidsmessighet ut fra alderen på anlegget. Nedskriving av verdiene følger rettsavgjørelsen fra Statnett II-dommen, altså en lineær nedskriving over anleggets prosjekterte levetid. Vi oppretter kontakt med eiere av vindkraftanlegg for å få tilsendt grunnlaget som kreves for å kunne sette en riktig takst på anlegget. Tjenesten faktureres etter pris per anlegg. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Per anlegg
  • På nett

bottom of page