top of page

Utarbeidelse av retningslinjer


Om tjenesten

Utarbeidelse av forslag til retningslinjer for taksering, basert på KSE sin mal for retningslinjer, lokale tilpasninger og erfaringer fra tidligere prosjekter. Tjenesten faktureres etter timepris. Faktura sendes som EHF-faktura (oppgi referansekode ved bestilling). For komplett prisliste, send oss en e-post på post@eskatt.no med tittelen "priser nettbutikk".

  • Timepris
  • Nett (Teams)

bottom of page