Velkommen til eSkatt as

eSkatt as besitter lang og solid erfaring fra prosjekter med første gangs innføring og omtakseringer for eiendomsskatt. Spennet i kommunene som har mottatt bistand er fra små kommuner med et par tusen innbyggere helt opp til Oslo kommune.

Vi gjennomfører taksering av alle typer eiendommer, fra tomter og naust via boliger til næring, kraftnett, oppdrett, og til de aller største produksjonsbedrifter.

Vi bistår kommuner i absolutt alle deler i prosjektet, enten som rådgivere eller som utførende.

Nytt fra eSkatt as

livelogo_919598875.png
logo-miljofyrtarn.png

Klima- og Miljørapporten kan bestilles på post@eskatt.no

Her kan dagens kredittrating hentes ned, "live"-versjon, så alltid dagens.