top of page

Nyheter fra eSkatt

Kategorier

Vet du hvilken tilstand Matrikkelen i din kommune er i?

Matrikkelen er ett av landets tre basisregistre sammen med Enhetsregisteret og folkeregisteret. Det å holde matrikkelen løpende oppdatert og ajour er viktig for ulike samfunnsaktører. Med oppdaterte matrikkeldata kan man forkorte saksbehandlingstiden i en rekke ulike saker, blant annet ved byggesaker, plansaker, tvistesaker og i byggenæringen.


Viktigheten av oppdaterte matrikkeldata

"Det offentlige og spesielt byggenæringen bruker disse registrene aktivt i statistikkproduksjon og er derfor avhengig av god kvalitet. Dette er statistikk som også brukes som nasjonale konjunkturindikatorer. Det er derfor avgjørende å legge inn korrekte data og unngå etterslep i registrering av bygninger." (Kartverket.no)


Mange kommuner velger å kvalitetsheve og oppdatere matrikkelen i forbindelse med alminnelig taksering for eiendomsskatt. Dette er kostnadsbesparende, siden synfarere allerede skal ut på eiendommene for å kontrollere faktainformasjon og måle opp bygninger.


Det er viktig å holde matrikkeldataene ajour også i perioden mellom de alminnelige takseringene. Slik vil man for eksempel sikre at gebyrene for vann, avløp og eiendomsskatt blir fakturert på riktig grunnlag til enhver tid.


Hva brukes data fra matrikkelen til?

 • Beregning av kommunale gebyr

 • Søknader om fradeling, bygging og regulering

 • Erstatningsberegning

 • I forbindelse med post og budtjenester

 • Navigering, blandt annet slik at nødetatene skal finne frem ved utrykning

 • I forsikringssaker

 • Ved salg av eiendom


Vanlige feil og mangler i matrikkelen

Kartverket har utført en samfunnsøkonomisk analyse av kvalitet i matrikkelen på landsbasis, og noen av de vanligste feilene i bygningsdelen i matrikkelen er:


 • Ulik registreringspraksis i kommunene gjennom tidene ved at noen kommuner registrerer faktisk bygningsmasse mens andre registrerer hva det ble søkt om

 • Manglende føring av ikke-søknadspliktige bygninger

 • Dobbeltregistrering av bygninger

 • Ulik forståelse av bygningskoding i de ulike kommunene

 • Generell mangel på føring av samtlige datafelt, spesielt ved areal og funksjon av bygninger


Hvordan finne ut tilstanden på matrikkelen i din kommune?

For å finne ut hvilken tilstand matrikkelen i din kommune er i, er det nødvendig med en matrikkelanalyse. Analysen vil avdekke feil og mangler i matrikkelen.

Vi har lang erfaring i å utføre slike analyser, og innholdet kan tilpasses den aktuelle kommune.


En matrikkelanalyse kan inneholde:

 • Oversikt over eiendoms- og bygningsmassen i kommunen

 • Hvilke data som må forbedres eller oppdateres

 • Bygninger med manglende areal, og i noen tilfeller feil areal

 • Feil i føring av boligareal eller annet areal

 • Feil i etasjedefinisjoner, særlig loft kontra hovedetasje

 • Feil i bruksenhetstyper

 • Bygningsflater i kart som ikke er registrert i matrikkelen

 • Bygninger der igangssettings- eller rammetillatelsen er gått ut på dato
Matrikkelføring - en tidkrevende oppgave?

Vi opplever at mange kommuner ikke har tilstrekkelig med tid eller ressurser til å oppdatere matrikkelen jevnlig. Vi bistår kommuner med oppdatering av bygningsdelen i matrikkelen, både som en del av takseringsprosjekt, men også som frittstående bistand.

Vi har fire medarbeidere som er sertifiserte matrikkelførere, med lang erfaring.

​Vi følger kartverkets føringsinstruks, og eventuelle lokale tilpasninger i kommunen. Kommunen kan selv avgjøre hvilke endringer de ønsker at vi skal føre i matrikkelen. 


Les mer om tjenesten eller bestill matrikkelføring direkte her:


Kilder:


Comments


Arkiv

bottom of page