top of page

Nyheter fra eSkatt

Kategorier

Vi utvikler oss


Harald Setsaas (v) og Frode Teigen (h) deltok i taksering av næringseiendom i Oslo.

To av våre rådgivere og taksatorer har i desember gjennomført en todagers videreutdanning i taksering av næringseiendommer.

Det er godt å erfare at verdsettingsmetodikken som ble forelst i støtter opp om vår foretrukne metode for takseringer av næringseiendom - i forbindelse med takseringer for eiendomsskatt i kommunene.

Metoden er helt tilsvarende det investorer, utviklere av næringseiendom og meglere for disse benytter for verdifastsettelse. Denne metodikken treffer derfor betydelig bedre rammen i eiendomsskattelova § 8 A-2. Verdet (1) enn hva takseringer etter sjablonger eller andre metoder gjør.

Vi benytter også programvare utviklet gjennom eTax Software til beregninger av eiendomsstakster. Dette er betydelig mer effektivt og mye mer presist enn noen annen form for taksering i forhold til verdsettelse etter eiendomsskattelova sine rammer.

Comentarios


Arkiv

bottom of page